top of page

CASAL BRESSOL

16 al 30 de juliol​
 
​Un casal per infants de 0 a 2 anys en el qual s'endinsaran en una aventura de quinze dies amb immensitat d'activitats, jocs sensorials, jocs d'aigua, inflables, racons, jocs amb bombolles....
 
Mínim 8 infants per torn i horari.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR DURANT LA INSCRIPCIÓ:

 

DOCUMENTACIÓ DEL PARTICIPANT

  • Foto del DNI per les dues cares i a color, en cas de tenir-ne

  • Foto de la tarja de la seguretat social (CAP)

  • Foto del llibre de vacunes 

  • Foto actual 

 

AUTORITZACIONS

--> Foto document d'autorització dels permisos SIGNAT 

--> Foto Declaració responsable en relació a la Covid-19

ALTRES DOCUMENTACIONS
 - Foto del DNI del pare, mare, tutors legals per les dues cares i a color 
 - Foto del carnet de família nombrosa, en el cas de ser-ho
 - Foto del carnet de família monoparental, en cas de ser-ho

 

 - Foto del resguard bancari de la paga i senyal (mínim 50€) on indiqui el   concepte " paga i senyal bressol i el nom del participant"

bottom of page