top of page

El participant , primer: la qualitat vers l’atenció als participants (garantint el seu benestar integral a l’activitat) ocupa el primer lloc en les nostres prioritats i està per sobre de qualsevol altre objectiu. Allò que més valoren les famílies és la confiança de deixar els seus fills/es en bones mans.

1.

Treball en equip: entre tots podem fer grans coses. Aïlladament, molt poques.

2.

Absència de qualsevol ànim de lucre: les nostres entitats no promouen ni executen activitats amb l’objectiu d’obtenir un benefici econòmic sinó social.

3.

Enfocament clarament socioeducatiu: totes (o una bona part de) les activitats promogudes per nosaltres han de tenir un rerefons educatiu i pedagògic per als nostres infants. En aquesta línea, fomenten l’educació en valors democràtics i les habilitats socials tot concebent el lleure com una poderosa eina de canvi social, una oportunitat de millorar el nostre entorn d´una manera divertida.

4.

PEDAGOGIA ACTIVA: Creiem amb la motivació i experimentació de l’infant per despertar inquietuds de descobriment i aconseguir hàbits saludables i valors positius.

5.

CENTRE D'INTERÈS: El Centre d'Interès és una aposta pedagògica que sorgeix amb les teories de Decroly i que intenta treballar de forma globalitzada la educació, tot tenint els interessos dels infants i les seves necessitats.

6.

bottom of page