top of page

Casals d'estiu infantils (2 a 12 anys)

Casals d'estiu infantils

Juny - Sep 2024

FILOSOFIA

L’Infant, prime​r.

Educació en valors:  les activitats han de tenir un rerefons educatiu i pedagògic per als nostres infants

Absència de qualsevol ànim de lucre: les nostres entitats no promouen ni executen activitats amb l’objectiu d’obtenir un benefici econòmic sinó social.

Treball en equip: entre tots podem fer grans coses. Aïlladament, molt poques.

METODOLOGIA

Les nostres activitats es regiran a partir d’un centre d’interès (tema general) i diariament s’anirà treballant de manera concreta, sota aquesta mateixa temàtica.

ORGANITZACIÓ

Els infants es dividiran per grups segons l'edat o el curs de la manera seguent:

- P2 - P3 MINIS

- P4 - P5 PETITS

- 1R - 2N MITJANS A 

- 3R - 4T MITJANS B

- 5È - 6È GRANS

- ESO JOVES

EDUCADORS EN EL LLEURE

Cada grup té un monitor de referencia que els acompanyara al llarg del casal i altres monitors i premonitors de reforç.

L’estabilitat dels grups és bàsica per a nosaltres ja que s'afavoreix la figura del referent tant per als nens com per als pares.

bottom of page